Glänta grundades år 2022 med målet att vara ett center för inre utveckling hos/för individer och grupper samt även för forskning inom medvetande. Detta för att möjliggöra en transformation mot en mer hållbar värld. Vi är inspirerade av Inner Development Goals-ramverket.

Teamet har professionell och vetenskaplig bakgrund inom hälsoinformatik, antropologi, medtech, klinisk diagnostik, psykologi, religionsvetenskap, hälsoteknik och hälsoretreat. Det är dock våra egna personliga upplevelser på det inre planet genom praktiserandet av olika metoder och läror – däribland mörkerretreats – som förenat oss och lagt grunden för skapandet av Glänta.

Med det sagt försöker vi betrakta oss själva som i en ständigt lärande process och är ödmjukt inställda till att det vi tror oss veta är försvinnande lite jämfört med verkligheten.

 

Glänta grundades år 2022 med målet att vara ett center för inre utveckling hos/för individer och grupper samt även för forskning inom medvetande. Detta för att möjliggöra en transformation mot en mer hållbar värld. Vi är inspirerade av Inner Development Goals-ramverket.

Teamet har professionell och vetenskaplig bakgrund inom hälsoinformatik, antropologi, medtech, klinisk diagnostik, psykologi, religionsvetenskap, hälsoteknik och hälsoretreat. Det är dock våra egna personliga upplevelser på det inre planet genom praktiserandet av olika metoder och läror – däribland mörkerretreats – som förenat oss och lagt grunden för skapandet av Glänta.

Med det sagt försöker vi betrakta oss själva som i en ständigt lärande process och är ödmjukt inställda till att det vi tror oss veta är försvinnande lite jämfört med verkligheten.

 

dan_profil

Dan Hansén

Medgrundare

neda_a

Neda Ardalan

Leg. Psykolog

david_profil

David Persson

Medgrundare

fabian_profil

Fabian Bolin

Medgrundare

mike-skragge

Mike Skragge

Leg. Psykolog

sajjad_glanta

Sajjad Saffari

Medgrundare