“En helt otrolig upplevelse som är svår att beskriva. Bara andra som gjort precis detta kan förstå, kanske. Känner mig pånyttfödd!”

– Tove, 33 år, juli 2022

Vad är Dark Retreat?

Dark Retreat, eller mörkerretreat, är en unik upplevelse där utövaren fråntas all form av ljus, och ges därmed möjligheten att göra en djup inre resa mot vad som ofta benämns som “rent medvetande”, eller den autentiska versionen av sig själv bortom tankar och betingningar.

Forskning om medvetandet har under de senaste decennierna tilltagit kraftigt och lämnat det tidigare enbart filosofiska paradigmet till att numera innefatta även psykologi, fysik och neurovetenskap, för att nämna några områden. Människor har dock studerat medvetandet under tusentals år. Konceptet att “gå in i mörkret” har varit en metod som återfunnits i många spirituella traditioner och har sina rötter i Dzogchen- och Kalichakratraditionerna av Tibetansk buddhism och Bön. Metoden har använts och används än idag inom många olika traditioner; allt från Kogi mamos-stammen i Colombia och den Ayurvediska traditionen i Indien till forntida Egypten och senare inom mystika kretsar i Frankrike på 1400-talet.

Idag finns ett 30-tal platser i världen som tillhandahåller mörkerretreats, där människor får återigen möjlighet att praktisera denna uråldriga tradition för att finna sitt inre ljus. 

Lär känna dig själv på djupet

Vårt undermedvetna börjar betingas under graviditetens sista trimester och främst fram till dess att vi är omkring sju år, en period då vi huvudsakligen interagerar med våra föräldrar.

Många av oss har vuxit upp i familjer där känslomässig otillgänglighet, brist på närvaro, ekonomisk oro, relationsproblem och sjukdomar har påverkat våra föräldrars förmåga att ge oss den villkorslösa uppmärksamhet vi behövde som barn, och vi har därför “lärt” oss att vi inte räckte till som vi är. I vuxen ålder blir dina beteende- & känslomönster mer fixerade eftersom vi (och våra hjärnor) blir mindre plastiska. Betingning av dina grundläggande beteendemöster, känslomässiga responser och ditt undermedvetna fram till 7 år blir således en karta som du vidmakthåller även i ditt vuxna liv. För att citera den store grekiske filosofen Aristoteles: “Ge mig ett barn tills det är sju år, så ska jag visa dig människan.”

För att frigöra dig från dina beteende och känslomönster, begränsande övertygelser och negativa tankar krävs en effektiv omkoppling av ditt undermedvetna. För många är dark retreat ett effektivt sätt för att skapa kontakt med det undermedvetna och ombetinga detta.

Mörkret är ett naturligt sätt att komma i kontakt med det undermedvetna

Det går att utläsa ur yogiska och taoistiska skrifter hur exponering för mörker under längre perioder kan hjälpa en person att uppnår högre medvetandetillstånd, där kontakt med det omedvetna sker.

“Fullständigt mörker förändrar kroppens/hjärnans sensoriska känslighet på djupet. Vi berövas alla visuella referenser. Ljud börjar falla bort när vi förlorar kontakten med den yttre världen och vänder sinnena inåt. Effekten av mörkret är att de viktigaste kortikala center i hjärnan stängs av, vilket sänker de mentala och kognitiva funktionerna i de högre hjärncentren. Emotionella och känslomässiga tillstånd förstärks, särskilt luktsinnet och de finare sinnena för psykisk perception. Drömmar blir mer lucida och drömtillståndet manifesterar sig i den medvetna delen av vårt medvetande “.

– Chia M., Darkness Technology

Forskning om mörkret har även gjorts i modern tid, men den är relativt bristfällig och underfinansierad. Vad som konstaterats är att hormonet melatonin utsöndras av tallkottkörteln som svar på mörker, därav att det kallas mörkrets hormon. De positiva effekterna av melatoninutsöndring är flera, däribland spelar det en central roll i sömn och dygnsrytm.

Ett av målen med Glänta är att främja forskning om mörkerterapi och bringa ljus till kraften hos mörker som ett verktyg för inre utveckling.

“Det finns mitt i skogen en oväntad glänta

som bara kan hittas av den som gått vilse.

– Tomas Tranströmer

Har du frågor innan du bokar?

Läs gärna Frågor & Svar